Manažerský program 2023

Typ akce:

Workshop

Přednášky

Kurz

Intezivní kurz

Datum konání:

10.5.2023 8:00

20.9.2023 11:59

Datum konání:

10.5.2023 – 20.9.2023

Přidat do kalendáře:

Google,Apple,Outlook (.ics)

Uzávěrka:

28.2.2023

Místo konání:

online/ ČR

Cena:

18 500 Kč včetně DPH

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
 mins

Manažerský program 2023

Otevíráme vzdělávací program Akademie IDU 2023 pro kulturní manažery, který bude zaměřen na strategické myšlení, plánování a leadership. Program se bude konat ve čtyřech blocích od května do září. Pod vedením lektorů a koučů vás provede k vypracování strategického plánu.

RSVP: 
Text Link
May 10, 2023 8:00 AM
September 20, 2023 11:59 AM

online/ ČR

Europe/Prague
Otevíráme vzdělávací program Akademie IDU 2023 pro kulturní manažery, který bude zaměřen na strategické myšlení, plánování a leadership. Program se bude konat ve čtyřech blocích od května do září. Pod vedením lektorů a koučů vás provede k vypracování strategického plánu.
This is some text inside of a div block.

Otevíráme vzdělávací program Akademie IDU 2023 pro kulturní manažery, který bude zaměřen na strategické myšlení, plánování a leadership. Program se bude konat ve čtyřech blocích od května do září. Pod vedením lektorů a koučů vás provede k vypracování strategického plánu.

Foto: Adéla Vosičková

Základní informace o kurzu

Komu je kurz určen

Kurz je určen vedoucím pracovníkům (ředitelkám/ředitelům) kulturních organizací, kteří chtějí pracovat na definování a dosahování cílů svých organizací. Předpokladem účasti je, aby se vaše organizace nacházela ve stavu vhodném pro plánování dalšího rozvoje. Pro stabilitu vaší organizace, schopnost rozvíjet umělecké nápady či síťovat se na mezinárodní úrovni potřebujete vědět, kdo jste, co a pro koho děláte a kam konkrétně směřujete. To vám pomůžeme pojmenovat ve formě strategie

Náplň kurzu

Vybraní účastníci budou během několika workshopů kontinuálně pracovat na řešení konkrétních úkolů, které povedou k vypracování strategického plánu vaší organizace. Kromě tvorby strategie se kurz bude věnovat i dovednostem nutným pro její naplnění. Zjistíte, jak se stát lepším leaderem. Seznámíte se s tím, jak prostřednictvím hodnot lépe motivovat vaše zaměstnance. Naučíte se techniky komunikačních dovedností a jak správně vést hodnotící pohovory.

K zadávání a odevzdání úkolů využijeme prostředí Google Classroom.  

V kurzu budeme reflektovat aktuální situaci a hledat možnosti, jak adaptovat Vaši organizaci do nové (post)krizové reality. Budeme sdílet dobrou praxi a spolupráci napříč odvětvími a hledat vhodné nové struktury a obsahy.  

Každá organizace nominuje dva účastníky: ředitele/ku a kolegu/ni z vedení organizace. Účastníci se zavazují k účasti na všech akcích programu.

Podmínky přihlášení

Přihlaste se pokud

  • vedete kulturní organizaci,
  • potřebujete vytvořit strategický, nebo krizový plán pro vaši organizaci,
  • můžete se zúčastnit všech termínů workshopů 10. – 12.5., 31.5., 21. – 23.6., 18. – 20.9. (vícedenní workshopy začínají v odpoledních hodinách)
  • zapojíte do plnění úkolů vedoucích ke strategickému plánu své kolegyně a kolegy.

Cena kurzu

Poplatek za kurz činí 18 500 Kč včetně DPH (jedná se o dotovanou cenu). Částka zahrnuje účast dvou zástupců z jedné organizace na workshopech, studijní materiály, konzultační hodiny, občerstvení a ubytování na jednom ze tří workshopů. První dva workshopy (třídenní a jednodenní) se uskuteční online, třetí a čtvrtý workshop se uskuteční fyzicky ve vybrané kulturní organizaci.

Kritéria výběru

Předpokládáme účast deseti organizací, které vybere komise IDU na základě zaslaných přihlášek. Hlavním kritériem bude motivace žadatelů. Přihlédneme i k oborové, geografické a typové vyváženosti přihlášených organizací.

Výsledky budou oznámeny do 15.3.2023.

Program

1. setkání

Online prostřednictvím aplikace Zoom

10. – 12.května 2023
Lektorky: Irena Swiecicki, Magdalena Müllerová a Eva Žáková

Jak na strategický plán?

Představení a vyzkoušení metod, které vedou k jeho vytvoření

Dva dny teorie a příkladů z reálné praxe, kdy se během workshopů dozvíte vše o přípravě a zpracování strategie a strategickém plánování. Naučíte se, jak postupovat, a prakticky si to zkusíte. Budeme se věnovat konkrétní analýze každé zapojené organizace.

Vyzkoušíte si, jak dobře vytvořit populární SWOT analýzu, aby pro vás byla opravdu užitečná, a naučíte se, jak výsledná data překlopit do formulace dlouhodobých realizovatelných cílů.

Naučíte se formulovat poslání, které zaujme vaše partnery i dárce. Seznámíte se i s tvorbou krátkodobého krizového plánu. Budete se věnovat i dalším metodám — například Barrettově práci s hodnotami a jak se hodnoty promítají do života vaší organizace.

Dostanete zadání pro práci na vaší strategii.

2. setkání

Online prostřednictvím aplikace Zoom

31. května 2023
Lektorky: Magdalena Müllerová a Eva Žáková

Business Model Generation

Celodenní workshop bude věnován metodě Business Model Generation, která umožňuje komplexní vhled do fungování organizace, ale i jejích částí nebo projektů. Je základem pro rekapitulaci aktuálního stavu a stanovení žádoucích strategických rozhodnutí do budoucna. Na modelovém příkladě se s ní ve skupinách naučíte pracovat tak, aby jste ji pak mohli aplikovat v rámci svých “domácích” týmů.    

3. setkání

Prezenčně (místo bude upřesněno)

Lektor a lektorka: Petr Pouchlý a Irena Swiecicki

21. června odpoledne se uskuteční řízené sdílení průběžné práce na strategickém plánu mezi účastníky.

22. června: Kulturní pilíře organizace

První den bude věnován pohledu na vaši organizaci očima klientů. Každou strategii lze opřít pouze o stabilní a sehraný organizační tým – kmen, který má vedle svých cílů také společné ideály, sdílené hodnotové rámce a komunikuje sjednoceným jazykem. Nějakou kulturu má každá organizace, ale smysluplně kultivované směrování se odrazí nejen v každodenní spokojenosti z práce, ale také ve výsledcích práce s klienty.

23. června: Leadership a jeho role ve strategickém plánu

Druhý den bude věnován konkrétním nástrojům leadershipu. Zaměříme se na delegování, které je v rámci realizace strategie v organizaci klíčové. Naučíte se, jak správně poskytovat zpětnou vazbu, aby byla protistranou co nejlépe přijata. Zjistíte, co vaše kolegy a podřízené motivuje a jak jejich motivaci můžete vy podpořit. Vyzkoušíte si, jak vést hodnotící a motivační rozhovory nebo porady zároveň efektivně i lidsky.

4. setkání

Prezenčně (místo bude upřesněno)

18. – 20. září 2023

lektorky: Irena Swiecicki, Magdalena Müllerová a Eva Žáková

18. září odpoledne: příjezd a seznámení se s hostitelskou kulturní organizací  

19. – 20 září: Prezentace strategických plánů a diskuze

Naučíte se, jak prodat vaše cíle, vize, strategie. Vyzkoušíte si tzv. pitching – schopnost přesvědčivě a naléhavě sdělit podstatné. Druhý den budete prezentovat vaše strategické plány vytvořené v průběhu Akademie. Získáte zpětnou vazbu nejen od lektorů, ale i od všech účastníků kurzu.

Účastníci budou na základě získaných zkušeností z  workshopů kontinuálně pracovat na řešení konkrétních úkolů, které povedou k vypracování strategického plánu vaší organizace. Kromě tvorby strategie se kurz bude věnovat i dovednostem nutným pro její naplnění. Zjistíte, jak se stát lepším leaderem. Seznámíte se s tím, jak prostřednictvím hodnot lépe motivovat vaše zaměstnance. Naučíte se techniky komunikačních dovedností a jak správně vést hodnotící pohovory.

K zadávání a odevzdání úkolů využijeme prostředí Google Classroom.  

V kurzu budeme reflektovat aktuální situaci a hledat možnosti, jak adaptovat Vaši organizaci do nové (post)krizové reality. Budeme sdílet dobrou praxi a spolupráci napříč odvětvími a hledat vhodné nové struktury a obsahy.

Lektoři

Irena Swiecicki

Po absolvování činoherní režie pracovala jako režisérka v Činoherním studiu, Divadle Komedie, Alfredovi ve dvoře, spoluzakládala NoD a působila v uměleckém uskupení Jednotka. Roku 2003 zcela změnila profesi a od té doby je nezávislou lektorkou, konzultantkou a koučkou; proškolila více než dvacet tisíc osob z celé ČR i zahraničí. Praxím s využitím všímavosti / mindfulness se věnuje více než 20 let. Díky tomu a i díky dlouhodobému koučovacímu výcviku zaměřeném na existenciální analýzu a vedeném jeho zakladatelem, rakouským psychiatrem Alfriedem Langlem, mají její kurzy SIY v celosvětovém měřítku velmi vysoká hodnocení. Vytvořila řadu strategických a fundraisingových plánů pro neziskové a příspěvkové organizace včetně těch z kulturní oblasti, napsala desítky úspěšných projektů (včetně programu EU Kreativní Evropa). Založila a vede obchod na podporu Tibeťanů v exilu TARA-Tibet. 

www.paramita.cz

Eva Žáková

Je od roku 2005 vedoucí Institutu umění a pracuje pro Kancelář Kreativní Evropa — Kultura. Vedla v letech 2011—2015 výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, kdy získala hluboký vhled do konkrétní praxe kulturních organizací. Disponuje širokým know-how od vedení po každodenní řízení kulturní organizace. Věnuje se kulturní politice a evropské agendě. Je členkou Expertní hodnoticí komise programu ÉTA Technologické agentury ČR. S Magdalenou Müllerovou iniciovala vznik série debat a přednášek na aktuální témata pro kulturní profesionály Střed zájmu a vzdělávacího programu pro kulturní profesionály Akademie IDU. Je autorkou řady vědeckých publikací.

Magdalena Müllerová

Pracuje od roku 2009 v Kanceláři Kreativní Evropa při Institutu umění — Divadelním ústavu (IDU). Propaguje program Kreativní Evropa v České republice, konzultuje záměry mezinárodních kulturních projektů a hledá možnosti jejich financování. S Evou Žákovou iniciovala vznik série debat a přednášek na aktuální témata pro kulturní profesionály Střed zájmu, vzdělávacího programu pro kulturní profesionály Akademie IDU a je propagátorkou tématu práce s publikem. Vydala řadu publikací, které jsou zaměřeny na témata související s agendou Evropské komise. S účastníky ráda sdílí příklady dobré praxe z desítek kulturních organizací z ČR i zahraničí,se kterými se setkala.

Petr Pouchlý

Je uznávaným expertem na téma leadershipu v ČR a business mentor. Kreativec, prezentátor a kapitán svobodné firmy Court of Moravia. Přes deset let se věnoval projektovému managementu a řízení mezinárodních týmů v rámci skupiny GTS CE, mnohem déle potom v neziskovém sektoru a v rámci uměleckých platforem. Byl také mentorem strategie a marketingu v programu Nadace Vodafone, ArtBees a vedl workshopy v mnoha dalších. Každý semestr se dělí o pohled na leadership na Masarykově univerzitě v Brně, dílčí přednášky vede i na několika dalších — státních, soukromých i zahraničních univerzitách.

www.courtofmoravia.com

Kontaktní osoba

Barbora Slaběňáková
Produkční
barbora.slabenakova@idu.cz
Aby se vám web dobře používal (Souhlas s cookies)
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „Povolit vše“.
Souhlas můžete odmítnout zde